Digitaal Stalken

We worden allemaal op internet gevolgd en bekeken. De websites die je bekijkt, de items die je aanklikt, de games die je speelt en de locatie waar jij dit doet: deze informatie leidt tot een digitaal profiel van jou op het internet. Kruip in de rol van een computerprogramma en verzamel gegevens van personen. Vervolgens maak je hier een digitaal profiel van.

De workshop is ontwikkeld door Project KOVR.